Aktuality

 

LISTOPAD

Docházka dětí do mateřské školy - listopad

Vážení rodiče,

rádi bychom obnovily pravidelnou docházku dětí do mateřské školy od pondělí 9. 11. 2020. Jen bychom Vás chtěli touto cestou požádat, aby dětí rodičů, kteří nepracují nebo jsou na rodičovské dovolené, nenavštěvovaly mateřskou školu pravidelně každý den, ale třeba jen 3 x do týdne a kapacita MŠ se naplňovala pozvolna. Epidemiologická situace není tak příznivá, aby mateřskou školu navštěvovaly všechny děti v plné míře. Také žádám tyto rodiče, aby děti do konce kalendářního roku chodili po obědě a nespaly. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i nadále, pokud se situace nějak dramaticky nezhorší. Postupně v dalších krocích chceme obnovit pravidelnou docházku u všech dětí. Snažíme se o to, aby mateřská škola udržovala přes všechny hygienické a bezpečností nařízení "normální provoz". Všem rodičům děkuji za jejich vstřícnost a pochopení směrem k mateřské škole a jejich zaměstnanců.

Omezený provoz v mateřské škole

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v našem okrese Most bude omezený provoz v obou mateřských školách pokračovat i příští týden od pondělí 2. 11. do pátku 6. 11. 2020. Tímto žádám všechny rodiče, kteří nepracují nebo jsou na rodičovské dovolené, aby si ponechali své děti tento týden ještě doma. Toto opatření má zamezit většímu shromažďování dětí i rodičů v mateřské škole. Pokud tedy nemusíte, děti do mateřské školy zbytečně nevoďte. Pro děti rodičů, kteří pracují, je mateřská škola otevřená v běžném provozu od 6:00 - 16:00 hodin.

Fotografování dětí - ZRUŠENO

Fotografování dětí v pondělí 16. 11. 2020 bylo vzhledem k nepříznivému vývoji zrušeno.

Akce mateřské školy

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace mateřská škola ruší všechny společenské a kulturní akce do 31. 12. 2020. Neproběhne tak oblíbené rozsvěcení vánočního stromečku a vánoční besídky v MŠ. Život v mateřské škole se však nezastaví, a vše bude probíhat pokud možno normálně jen uvnitř školky bez zapojení rodičů a veřejnosti.

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

RSS kanál

Syndikovat obsah