Aktuality

 

KVĚTEN

Zápis dětí do MŠ Meziboří - 2. 5.  a 3. 5. 2019

Zápis dětí do MŠ proběhne ve dnech 2. 5. od 9:00 - 16:00 a 3. 5. od 9:00 - 12:00 hodin 2019 v budově Mateřské školy Žižkova 268. Zápis dětí do MŠ provádí vedoucí učitelka Lenka Englická.

Informace o průběhu zápisu a povinnostech zákonných zástupců:

1. Zápis do MŠ - u zápisu zákonný zástupce obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list a registrační značku.

2. Vyplněný evidenční list včetně lékařského potvrzení, že je dítě řádně očkované, odevzdají zákonní zástupci v pondělí 13. 5. 2019 od 9:00 do 15:00 hodin do kanceláře vedoucí učitelky mateřské školy Lence Englické.

3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno na úřední desce ZŠ Meziboří vedle hlavního vchodu základní školy dne 20. 5. 2019 od 14:30 hodin pod přiděleným registračním číslem a také na webových stránkách mateřské školy v oddíle Zápis do MŠ.

4. Třídní schůzka s rodiči nováčků se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 16:00 hodin v MŠ Žižkova. Zde zákonní zástupci osobně převezmou rozhodnutí o přijetí do MŠ, získají informace o adaptaci v MŠ na začátku školního roku a dostanou podklady k placení úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.

Závody na koloběžkách - dnes zrušeny z důvodu nepřízně počasí, náhradní termín upřesníme. Děkujeme za pochopení

Výlet dětí MŠ Mírová - Klíny Ekofarma -  čtvrtek 23. 5. 2019

Odjezd dětí z MŠ Mírová 224: 8:15 hodin

Příjezd dětí do MŠ: 11:30 hodin

Více informací získáte na přihlášce výletu.

Návštěva dětí z Voigstdorfu v MŠ Žižkova - pondělí 27. 5. 2019

V pondělí 27. 5. navštíví kamarádi z Německa v rámci projektu Odmalička naší mateřskou školu, kde je připraven společný program českých i německých dětí od 9:00 - 15:00 hodin. V dopoledních hodinách děti odjedou do lanového centra v Oseku, po obědě společně oslavíme Den dětí.

Vyhlášení výtvarné soutěže - úterý  28. 5. 2019

V úterý 28. 5. budou slavnostně vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže na téma "Cirkus" v kině Meziboří od 9:30 hodin, do které se přihlásili obě mateřské školy.

Po slavnostním vyhlášení soutěže následuje pohádka pro děti, vstupné 40,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

RSS kanál

Syndikovat obsah